Enkele aanwijzing voor plaatsing van FireFly bakenkaarten

 

  • De normale verdeling voor de FireFly bakenkaart is 45 stuks per hectare. Dit komt neer op een onderlinge afstand van 15 meter.
  • De meeste vogelschade treedt op langs randen waarin vogels kunnen schuilen. Dit zijn bijvoorbeeld windsingels, tuinen, bossen, randen met struiken, lanen met bomen. Houdt rekening met deze locaties waar vogels kunnen schuilen als u de FireFly ophangt.
  • Door de kaarten aan deze zijde te concentreren wordt de schade het meest effectief bestreden. Let op!Dit kan anders zijn. Bijvoorbeeld door een zoetere vrucht (andere soort) in het midden van het perceel. Soms moet u een beetje experimenteren om de juiste positie te vinden . De Snapfast klem maakt dat het herpositioneren van de FireFly bakenkaart eenvoudig en snel kan worden uitgevoerd. Verdiep u daarom is de schade veroorzakende vogelsoort en kijk waar deze de voorkeur voor heeft. Pas hier de positie van de FireFly bakenkaarten op aan.
  • De kaarten moeten boven het gewas worden opgehangen. De werking is vanaf de hoogte van de kaart tot 7 meter onder de FireFly bakenkaart. Vogels die boven de kaarten vliegen hebben vrijwel geen hinder van de FireFly bakenkaart.
  • Daarnaast moet de FireFly in de zon en de wind hangen voor een optimaal effect.
  • Plaats de kaarten kort voordat de schade wordt verwacht en verwijder de kaarten op het moment dat het gewas geoogst is of dat het gewas niet meer kwetsbaar is. Laat u de kaarten het jaarrond hangen dan is de kans op gewenning groot. 
  • Plaats de kaarten zo dat u bij uw normale bedrijfsvoering geen hinder ondervindt van de aanwezige FireFly bakenkaarten.
  • De kaarten zijn bij elk gewas inzetbaar
.