Belangrijk nieuws!

In 2012 is een twee jarig onderzoek naar de werking van de Firefly bakenkaart afgerond en gepubliceerd. Het onderzoek in opdracht van het Faunafonds is uitgevoerd door SOVON vogelonderzoek Nederland. Tijdens het onderzoek is een reductie van de schade met 50% vastgesteld. Hiermee zijn de Firefly bakenkaarten het eerste middel dat aantoonbare reductie van schade veroorzaakt door zangvogels in de conferenceteelt veroorzaakt.

De titel van het rapport is: Van den Bremer, L. & C. Hallmann 2012 Preventie van vogelschade bij fruitbedrijven: Veldtoets met de Firefly bakenkaart op bedrijven met Conference peren. SOVON-onderzoeksrapport 2011/19, Nijmegen.

Het rapport van het SOVON is te vinden op de site van het faunafonds onder het kopje onderzoek 2012 of met de link: http://www.faunafonds.nl/index.asp?p=448&t=Onderzoek 2012
Ondervindt u problemen een kopie van het rapport is ook verkrijgbaar via ons bedrijf door het toezenden van een verzoek via het contact formulier.

In een door CLM uitgevoerde studie naar de effectiviteit van werende middelen is de FireFly bakenkaart als eerste geëindigd. De titel van het rapport is: Inventarisatie en beoordeling van vogelwerende maatregelen in perenteeltMaks van den Bosch (stagiair),Henk Kloen, Joost Lommen © Februari 2014 CLM Onderzoek en Advies, CLM 847-2014.


Het onderzoek versterkt ons opnieuw in het vertrouwen in de werking van de Firefly bakenkaarten.

 

.